Korzystne warunki dopasowane do lokalnych potrzeb.

Oferujemy prowadzenie bankowej obsługi jednostek samorządu terytorialnego i rachunków pomocniczych, w tym:

 • Otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków podstawowych i pomocniczyc
 • Otwarcie, prowadzenie i zamykanie lokat terminowych
 • Realizacja poleceń przelewów
 • Przejmowanie wpłat gotówkowych własnych i obcych
 • Dokonywanie wpłat gotówkowych
 • Wydawanie blankietów czekowych
 • Zapewnienie elektronicznego internetowego systemu obsługi bankowej umożliwiającego dokonywania przelewów, uzyskanie informacji o stanie rachunku oraz stałą bieżącą obserwację stanu środków na poszczególnych rachunkach bankowych wraz z dostarczaniem kodów, haseł, kluczy niezbędnych do realizacji wymienionych czynności
 • Zapewnienie pomocy technicznej (serwisu)
 • Zapewnienie sporządzania i przekazywania wyciągów bankowych drogą elektroniczną oraz w formie papierowej
 • Możliwość automatycznego lokowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym na koniec dnia jako overnight
 • Zapewnienie obsługi systemu płatności masowych
 • Wydawanie opinii bankowych
 • Wydawanie zaświadczeń o posiadanym rachunku
 • Wydanie i obsługa karty płatniczej do rachunku bieżącego
 • Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków w kraju i za granicą
 • Możliwość zmiany karty wzorów podpisów
 • Możliwość zakładania lokat dotyczących kaucji i zabezpieczeń bez określenia kwoty minimalnej
 • Realizacja dyspozycji pieniężnych w ramach salda środków na rachunku bankowym w dniu ich przyjęcia do banku
 • Możliwość dokonywania operacji w obrocie dewizowym
 • Wykorzystywanie wpływów bieżących
 • Dokonywanie czynności związanych z rozmienianiem banknotów pieniężnych na inne nominały
 • Wydanie potwierdzenia lub duplikatu transakcji
 • Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym

Do góry

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version