Nazwa konta Oprocentowanie
Kredyty na działalność gospodarczą
operacyjne i inwestycyjne do 1 roku od 3,00% do 7,20%
operacyjne i inwestycyjne powyżej 1 roku od 3,00% do 7,20%
operacyjne w linii odnawialnej w części wykorzystanej od 3,00% do 7,20%
w rachunku bieżącym w części wykorzystanej od 3,00% do 7,20%
POLECANY Kredyt od 5,00% do 7,20%
Kredyty inwestycyjne zabezpieczone hipoteką do 20 lat
stopa redyskontowa NBP + marża Banku od 2,11 do 7,20 p.p.
Kredytowa Linia Hipoteczna do 10 lat
stopa redyskontowa NBP + marża Banku od 2,61 do 7,20 p.p.
Dyskonto dla nabywanych wierzytelności leasingowych
do 5 lat od 6,00% do 7,20%
Dyskonto dla nabywanych wierzytelności faktoringowych
termin zapłaty do 14 dni WIBOR 1 M + 2,50 do 4,00 p.p.
termin zapłaty powyżej 14 dni do 30 dni WIBOR 1 M + 2,75 do 4,25 p.p.
termin zapłaty powyżej 30 dni do 60 dni WIBOR 3 M + 3,25 do 4,75 p.p.
termin zapłaty powyżej 60 dni WIBOR 3 M + 3,75 do 5,75 p.p.
Dyskonto weksli z terminem wykupu do 6 m-cy 7,20%
Kredyty przeterminowane Dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP
i 5,5 punktów procentowych, 
o ile umowa nie stanowi inaczej
Odsetki dla przeterminowanych wierzytelności leasingowych Dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP
i 5,5 punktów procentowych, 
o ile umowa nie stanowi inaczej

 

Oprocentowanie podane w skali roku. Dane na dzień 29.05.2020 r.

Do góry

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version