Nazwa kredytu Oprocentowanie
Kredyty na działalność gospodarczą
stopa redyskontowa NBP + marża Banku od 2,00 p.p. od 8,05%
Kredyt na finansowanie transakcji leasingowych od 8,25% do 19,00%
Dyskonto dla nabywanych wierzytelności leasingowych
do 5 lat od 8,25% do 19,00%
Dyskonto dla nabywanych wierzytelności faktoringowych
termin zapłaty do 14 dni WIBOR 1 M + 4,75 do 9,75 p.p.
termin zapłaty powyżej 14 dni do 30 dni WIBOR 1 M + 5,00 do 8,00 p.p.
termin zapłaty powyżej 30 dni do 60 dni WIBOR 3 M + 5,50 do 10,50 p.p.
termin zapłaty powyżej 60 dni WIBOR 3 M + 6,00 do 11,50 p.p.
Dyskonto weksli z terminem wykupu do 6 m-cy 19,00%
Kredyty przeterminowane

Dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP
i 5,5 punktów procentowych, 
o ile umowa nie stanowi inaczej

Odsetki dla przeterminowanych wierzytelności leasingowych Dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP
i 5,5 punktów procentowych, 
o ile umowa nie stanowi inaczej

 

Oprocentowanie podane w skali roku. Dane na dzień 09.06.2022 r.

Do góry

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version