26.06.1900 r. – rejestracja w Sądzie w Mikołowie Tyskiej Kasy Pożyczkowej – spółdzielni z nieograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach – działała na mocy statutu z dn. 15.03.1896 r.

26.02.1910 r. – zmiana nazwy na: Tyska Kasa Oszczędności i Pożyczek z nieograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach.

22.05.1927 r. – na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzono nowy statut opracowany na podstawie Ustawy o Spółdzielniach z 29.10.1920 r. i przyjęto nową nazwę: Kasa Oszczędności i Pożyczek z nieograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach.

1934 r. – na podstawie Uchwał Walnych Zgromadzeń w Kasie Oszczędności i Pożyczek w Tychach (02.08.1934 r.) i Żwakowie (22.04.1934 r.) spółdzielnie te połączyły się pod nazwą: Kasa Oszczędności i Pożyczek zapisana z nieograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach.

10.08.1950 r. – przekształcenie nazwy na: Gminna Kasa Spółdzielcza w Tychach z odpowiedzialnością udziałami.

19.05.1957 r. – w wyniku postanowień Uchwały Sejmowej spółdzielnie bankowe otrzymały nazwę: Spółdzielnie Oszczędnościowo-Pożyczkowe (SOP).

1963 r. – zmieniono §1 w statucie Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej uległa zmianie nazwa Spółdzielni z „Kasy Spółdzielczej” na „Bank Spółdzielczy”.

14.09.1975 r. – na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli nastąpiło połączenie Banków w Starym Bieruniu, Imielinie i Tychach w jeden Bank.

1997 r. – Bank Spółdzielczy w Tychach otworzył nową siedzibę przy ul. Damrota 41.

1998 r. – Otwarcie nowej placówki w Bieruniu ul. Rynek 18.

1999 r. – Odnowienie Filii Banku ul. Niepodległości 55.

2000 r. – Nowa placówka w Bojszowach ul. Szczęsna 5.

Do góry

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version