Logując się na stronę bankowości internetowej należy każdorazowo:

 • sprawdzić czy logowanie odbyło się faktycznie na stronę internetową banku;
 • upewnić się czy logowanie odbyło się na prawidłowy adres (https://e.bstychy.com.pl/);
 • sprawdzić czy strona, na którą nastąpiło logowanie jest odpowiednio zabezpieczona przez połączenie szyfrowane (świadczy o tym adres witryny rozpoczynający się od „https://” oraz symbol zamkniętej kłódki);
 • upewnić się czy strona jest zabezpieczona odpowiednim certyfikatem wystawionym dla domeny bstychy.com.pl.


Pamiętaj:

 • Bank nigdy nie prosi o zainstalowanie na telefonie klienta żadnego oprogramowania.
 • BS Tychy mobilenet to jedyna aplikacja, którą nasz Bank udostępnia dla swoich Klientów.


Przypominamy również zasady bezpieczeństwa korzystania z bankowości elektronicznej:

 • nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do banku;
 • nie należy odpowiadać na żadne wiadomości e-mail dotyczące weryfikacji danych (np. identyfikatora, hasła) lub innych ważnych informacji – Bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej;
 • zawsze przed logowaniem należy sprawdzić, czy adres strony Banku to https://e.bstychy.com.pl/ i wyświetla się ikona kłódki;
 • przed potwierdzeniem operacji należy uważnie przeczytać SMS z kodem, aby upewnić się, że dotyczy on właściwego przelewu oraz czy numer rachunku na który wysyłane są środki jest zgodny z Państwa zleceniem;
 • należy unikać przeklejania numerów rachunków (to jest używania funkcji: kopiuj/wklej, ctrl+c/ ctrl+v), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń;
 • nie wolno udostępniać innym osobom nazwy użytkownika oraz hasła;
 • należy cyklicznie zmieniać hasło;
 • należy unikać logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach internetowych, u znajomych);
 • należy posiadać zainstalowane oprogramowanie antywirusowe i dbać o aktualizację programu antywirusowego, oprogramowania przeglądarki oraz systemu operacyjnego;
 • instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze należy zachować szczególną ostrożność, a w szczególności nie należy instalować albo uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych;
 • należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia – Wyloguj;
 • w przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej, należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem.


Zdarzenia podejrzane:

 • dostajesz wiadomości SMS z kodem jednorazowym w sytuacji, gdy nie wykonywałeś czynności wymagających podania takiego kodu
 • pojawienie się komunikatu „Proszę czekać” po podaniu loginu i hasła podczas logowania do systemu

Do góry

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version