Informacje o Banku Spółdzielczym w Tychach

Bank Spółdzielczy w Tychach to polski Bank ze 120-letnią tradycją i bogatym doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorstw, budżetów samorządów lokalnych, rolnictwa oraz osób prywatnych. Będąc samodzielnym podmiotem gospodarczym działającym na terenie Śląska mamy możliwość natychmiastowego reagowania na potrzeby naszych Klientów i bieżącego dostosowywania oferty do ich wymagań. Cecha ta odróżnia nas w sposób korzystny od banków komercyjnych, gdzie większość strategicznych decyzji zapada w centralach, które prowadzą politykę finansową na skalę ogólnopolską, a przez to często niedostosowaną do specyficznych potrzeb lokalnych. Nasze działania cechuje znacznie mniejszy formalizm, przez co są szybsze i wygodniejsze dla naszych Partnerów.

Bank Spółdzielczy w Tychach oferuje szeroki wachlarz produktów i usług bankowych przeznaczonych dla podmiotów gospodarczych. Oferta Banku obejmuje zarówno rachunki bieżące niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, jak również produkty kredytowe dla podmiotów gospodarczych. Bank Spółdzielczy w Tychach oferuje również kompleksową obsługę osób prywatnych. Depozyty Banku Spółdzielczego w Tychach są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Siedziba Banku znajduje się w Tychach, przy ul. Damrota 41. Akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000096313, NIP: 646-001-01-21, REGON: 000496923. Potwierdzenie uprawnień do wykonywania działalności bankowej wydane przez Komisję Nadzoru Bankowego znajduje się tutaj.

Bank Spółdzielczy w Tychach jest zrzeszony w Grupie BPS.

Misja

Bank Spółdzielczy w Tychach, będąc polskim bankiem o 120-letniej historii, prowadzi działalność bankową ukierunkowaną na zwiększanie korzyści swoich członków oraz Klientów poprzez udostępnianie bezpiecznych, konkurencyjnych i niezawodnych usług bankowych.

Misją Banku Spółdzielczego w Tychach jest oferowanie kompleksowej obsługi bankowej osób prywatnych, lokalnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich firm, rolnictwa oraz jednostek budżetowych, na konkurencyjnych warunkach, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz z zachowaniem maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

Kierując się dobrem naszych Członków i Klientów dbamy o stabilny rozwój godnego zaufania Banku, potrafiącego przełożyć potencjał wynikający z możliwości działania na terenie całego kraju ku pożytkowi regionu, z którego się wywodzi.

Masz pytania, potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami

Do góry

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version