Bank Spółdzielczy w Tychach oferuje swoje usługi również szkołom podstawowym oraz gimnazjom. W ramach Szkolnych Kas Oszczędności, oferta Banku obejmuje rachunki oszczędnościowe SKO oraz lokaty oszczędnościowe.

SKO to wzorzec uczenia się młodego pokolenia odpowiedzialności za pieniądze, który rozwija współdziałanie oraz przyczynia się do aktywizacji postawy prospołecznej uczniów. Dla Banku Spółdzielczego w Tychach SKO to tradycja, która zobowiązuje, dlatego też proponujemy atrakcyjne warunki współpracy.
Uczniowie i opiekunowie SKO mogą liczyć na bezpłatne dostawy potrzebnych materiałów związanych z prowadzeniem ewidencji wpłat i wypłat gotówki oraz gadżetów z logo naszego Banku. Warto zaznaczyć, iż nie pobieramy żadnych opłat za otwarcie oraz prowadzenie rachunku oszczędnościowego.
Jako bank, który służy społeczności lokalnej, Bank Spółdzielczy w Tychach oferuje zaangażowanie w sprawy konkursów oraz akcji organizowanych przez szkoły, których uczniowie oszczędzają w Szkolnych Kasach Oszczędności. Wraz z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., organizujemy co roku Konkurs, który odbywa się na dwóch szczeblach: regionalnym i krajowym. Konkurs trwa od 1 września do 31 marca, a jego celem jest popularyzacja praktyki oszczędzania wśród dzieci i młodzieży.

www.talentowisko.pl

Do góry

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version