Indywidualne Konto Emerytalne

Czy wiesz o tym, że kiedy przejdziesz na zasłużoną emeryturę może okazać się, że Twoje miesięczne dochody będą znacznie niższe od dochodów obecnie uzyskiwanych? Świadczenia emerytalne, które w przyszłości zapewni Ci ZUS, czy II Filar mogą nie wystarczyć, na takie życie, o jakim marzysz. Dlatego warto zabezpieczyć swoja przyszłość. Indywidualne Konto Emerytalne jest świetnym sposobem na zwiększenie Twojej przyszłej emerytury!

Jest wiele powodów, dla których warto założyć Indywidualne Konto Emerytalne w Banku Spółdzielczym w Tychach:

  • Za założenie, prowadzenie oraz wpłatę środków na rachunek IKE, Bank Spółdzielczy w Tychach nie pobiera żadnych opłat i prowizji
  • Indywidualne Konto Emerytalne jest dobrowolnym rachunkiem oszczędnościowym, którego oprocentowanie jest znacznie wyższe od oprocentowania tradycyjnych lokat
  • Posiadaczem IKE może być każda pełnoletnia osoba niezależnie od formy uzyskiwanych dochodów, a także osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i uzyskała w danym roku kalendarzowym dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę
  • Oszczędzający na rachunku IKE nie ma obowiązku dokonywania systematycznych wpłat. Każdy Oszczędzający może dokonywać dowolnych wpłat (nie mniejszych niż 50 zł), w dowolnych terminach, w ramach rocznych limitów wpłat. Roczny limit wpłat to 150% średniej miesięcznej pensji w gospodarce na dany rok i jego kwota podawana jest w komunikatach Banku. Limit wpłat na 2020 rok wynosi 15 681
  • Pieniądze wpłacane na IKE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki, który obecnie wynosi 19%. Dzięki temu nie dzielisz się z nikim swoim dochodem z odsetek, a każda złotówka wpłacona na IKE pracuje wyłącznie na Twój zysk
  • Wypłata środków zgromadzonych na IKE wraz z wypracowanym zyskiem może nastąpić w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że aby zachować zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki), wypłata powinna nastąpić dopiero po ukończeniu 60 roku życia, lub – w przypadku nabycia uprawnień do wcześniejszej emerytury – po ukończeniu 55 lat oraz spełnieniu innych warunków określonych w Ustawie o IKE
  • Każdy oszczędzający w ramach IKE może wskazać jedną, bądź więcej osób uprawnionych, które w razie śmierci oszczędzającego, otrzymają pieniądze zgromadzone na rachunku IKE nie obciążone podatkiem od zysków kapitałowych oraz podatkiem od spadku i darowizn

Czy zastanawiasz się nad swoją przyszłością? Czy myślisz o tym, co będzie kiedyś? Czy chcesz zapewnić sobie i swoim bliskim godne życie na emeryturze? Jeśli tak – zainwestuj w swoją przyszłość!

Do góry

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version