Tani Kredyt

od 4,99% do 7,20%
RRSO: 12,22%

RRSO wynosi 12,22% w skali roku i zostało wyliczone przy następujących założeniach: oprocentowanie w wysokości 7,20% w skali roku, całkowita kwota kredytu w wysokości 13 000 PLN, umowa zawarta w dniu 20.03.2015 r. na okres 36 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne, spłaty równe, płatne do 20 dnia każdego miesiąca, wysokość raty 407,31 PLN, ostatnia rata – 407,42 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 2 333,27 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 1 663,27 PLN, prowizja za udzielenie kredytu 650 PLN, prowizja za rozpatrzenie wniosku 20 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę przy powyższych założeniach wynosi 15 333,27 PLN.

Tani Kredyt z ubezpieczeniem

od 4,99% do 7,20%
RRSO: 16,32%

RRSO wynosi 16,32% w skali roku i zostało wyliczone przy następujących założeniach: oprocentowanie w wysokości 6,99% w skali roku, całkowita kwota kredytu w wysokości 13 100 PLN, umowa zawarta w dniu 23.10.2017 r. na okres 24 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne, spłaty równe, płatne ostatniego dnia każdego miesiąca, wysokość raty 580,45 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 1 992,68 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 830,68 PLN, prowizja za udzielenie kredytu 655 PLN, opłata za rozpatrzenie wniosku 20 PLN, prowizja za prowadzenie rachunku za cały okres kredytowania 72 PLN oraz koszt ubezpieczenia w całym okresie kredytowania 415 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 15 092,68 zł PLN.

Kredyt gotówkowy

7,20%
RRSO: 12,48%

RRSO zostało wyliczone przy następujących założeniach: oprocentowanie w wysokości 7,20% w skali roku, całkowita kwota kredytu w wysokości 13.000 PLN, umowa zawarta w dniu 20.03.2015 r. na okres 60 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne, spłaty równe, płatne do 20 dnia każdego miesiąca, wysokość raty 276,21 PLN, ostatnia rata wyrównująca – 276,32 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 4.112,71 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 3.572,71 PLN, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 520 PLN oraz opłata za rozpatrzenie wniosku 20 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 17.112,71 PLN.

Kredyt dla Stałych Klientów

6,50%
RRSO: 13,85%

RRSO zostało wyliczone przy następujących założeniach: oprocentowanie w wysokości 6,50% w skali roku, całkowita kwota kredytu w wysokości 11 500 PLN, umowa zawarta w dniu 07.04.2015 r. na okres 30 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne, spłaty równe, płatne 6-go dnia każdego miesiąca, wysokość raty 429,40 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 1 951,94 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 1 381,94 PLN, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 460 PLN, opłata za rozpatrzenie wniosku 20 PLN oraz prowizja za prowadzenie ROR przez 30 m-cy – 90 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 13 451,94 PLN.

Kredyt hipoteczno-konsumpcyjny

od 2,11% do 7,20%*
RRSO: 6,85%

* Oprocentowanie nominalne uzależnione jest od stopy redyskonta NBP. Sposób obliczania oprocentowania jest następujący: stopa redyskonta NBP + marża Banku 2,00 do 7,09 p.p.

Do obliczenia RRSO przyjęto: oprocentowanie nominalne 6,25% w skali roku, kwotę kredytu 144 000 PLN na okres kredytowania 180 miesięcy, prowizję od udzielonej kwoty kredytu: 2160 PLN, opłatę za rozpatrzenie wniosku: 100 PLN, opłatę za ustanowienie hipoteki: 200 PLN, PCC od ustanowienia hipoteki: 19 PLN, opłatę za zaświadczenie o wykreśleniu hipoteki: 50 PLN, opłatę za wykreślenie hipoteki: 100 PLN. Ubezpieczenie nieruchomości płatne 15 razy co 12 miesięcy: łącznie 1530 PLN. Pierwsza rata odsetkowa to 275 PLN, kolejne raty miesięczne w wysokości 1238,74 PLN. Ostatnia rata wyrównująca wyniesie 1237,75 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 82 167,47 PLN, w tym koszt odsetek w wysokości
78 008,47 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 226 167,47 PLN.

Kredyt odnawialny w Koncie Osobistym

7,20%
RRSO: 14,87%

RRSO zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (limitu) w ROR w wysokości 2.000 PLN, oprocentowanie zmienne w wysokości 7,20% w skali roku, umowa zawarta w dniu 17.03.2015 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne ostatniego dnia każdego miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 275,44 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 199,44 PLN, prowizja za udzielenie limitu w wysokości 20 PLN, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania w wysokości 3 PLN miesięcznie, opłata za rozpatrzenie wniosku 20 PLN, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 2 275,44 PLN.

Kredyt gotówkowy zabezpieczony lokatą

6,45%
RRSO: 8,23%

RRSO zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w wysokości 6400 PLN, umowa zawarta w dniu 20.03.2015 r. na okres 12 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne, spłaty równe, płatne do 20 dnia każdego miesiąca, wysokość raty 552,15 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 277,81 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 225,81 PLN, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 32 PLN oraz opłata za rozpatrzenie wniosku 20 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 6 677,81 PLN.

Kredyt mieszkaniowy

od 1,11% do 7,20%*
RRSO: 5,91%

* Oprocentowanie nominalne uzależnione jest od stopy redyskonta NBP. Sposób obliczania oprocentowania jest następujący: stopa redyskonta NBP + marża Banku 1,00 do 7,09 p.p.

Do obliczenia RRSO przyjęto: oprocentowanie nominalne 5,50% w skali roku, kwotę kredytu 280.000 PLN na okres kredytowania 300 miesięcy, prowizję od udzielonej kwoty kredytu: 4 200 PLN; opłatę za rozpatrzenie wniosku: 200 PLN, opłatę za ustanowienie hipoteki: 200 PLN, PCC od ustanowienia hipoteki: 19 PLN, opłatę za zaświadczenie o wykreśleniu hipoteki: 50 PLN, opłatę za wykreślenie hipoteki: 100 PLN. Ubezpieczenie nieruchomości płatne 25 razy co 12 miesięcy: łącznie 4 200 PLN. Pierwsza rata odsetkowa to 342,22 PLN, rata miesięczna to 1.721,98 PLN. Ostatnia rata wyrównująca wyniesie 1.719,80 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 244 181,06 PLN, w tym koszt odsetek w wysokości 235 212,06 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 524 181,06 PLN.

Kredyt w rachunku karty kredytowej BPS VISA Credit

7,20%
RRSO: 10,47%

Przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 10.000 PLN zostanie uruchomiony w dniu 12.03.2015 r., zadłużenie zostanie spłacone w ciągu 36 miesięcy, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy, a minimalna wysokość spłaty wynosi 3,00% (min. 40 PLN). Termin spłaty minimalnej kwoty podawany jest w zestawieniu operacji – w dniu zawarcia umowy jest to 28 dzień każdego miesiąca. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 13 054,73 PLN. Klient poniesie koszt opłaty za użytkowanie karty kredytowej w kwocie 54 PLN tylko jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniesie mniej niż 6.600 PLN w okresie 12-miesięcznym w roku poprzednim.

Kredyt na zakup samochodu

7,20%

RRSO: 17,77%

RRSO zostało wyliczone przy następujących założeniach: oprocentowanie 10,00% w skali roku, całkowita kwota kredytu w wysokości 50 000 PLN, umowa zawarta w dniu 23.03.2015 r. na okres 84 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne, spłaty równe, płatne do 22 dnia każdego miesiąca, wysokość raty 829,83 PLN, ostatnia rata – 829,92 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 32 225,81 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 19 705,81 PLN, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 2 000 PLN, ubezpieczenie AC pojazdu 7 razy co 12 m-cy łącznie 10 500 PLN oraz opłata za rozpatrzenie wniosku 20 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 82 225,81 PLN.

RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Oprocentowanie podane w skali roku. Dane na dzień 29.05.2020 r.

Do góry

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version