Tani Kredyt

od 7,99% do 13,99%
RRSO: 12,30%

RRSO wynosi 12,30% w skali roku i zostało wyliczone przy następujących założeniach: oprocentowanie w wysokości 9,49% w skali roku, całkowita kwota kredytu w wysokości 12 100 PLN, umowa zawarta w dniu 06.12.2021 r. na okres 38 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne, spłaty równe, płatne do 5 dnia każdego miesiąca, wysokość raty 369,81 PLN, ostatnia rata – 369,80 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 2 345,77 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 1 952,77 PLN, prowizja za udzielenie kredytu 363 PLN, prowizja za rozpatrzenie wniosku 30 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę przy powyższych założeniach wynosi 14 445,77 PLN.

Tani Kredyt z ubezpieczeniem

od 7,99% do 13,99%
RRSO: 13,53%

RRSO wynosi 13,53% w skali roku i zostało wyliczone przy następujących założeniach: oprocentowanie w wysokości 9,49% w skali roku, całkowita kwota kredytu w wysokości 24 000 PLN, umowa zawarta w dniu 07.12.2021 r. na okres 43 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne, spłaty równe, płatne do 6 dnia każdego miesiąca, wysokość raty 660,42 PLN, ostatnia rata – 660,33 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 5 717,97 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 4 397,97 PLN, prowizja za udzielenie kredytu 480 PLN, opłata za rozpatrzenie wniosku 30 PLN, prowizja za prowadzenie rachunku za cały okres kredytowania 129 PLN oraz koszt ubezpieczenia w całym okresie kredytowania 681 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 29 717,97 PLN.

Kredyt dla Stałych Klientów

8,00%
RRSO: 12,92%

RRSO zostało wyliczone przy następujących założeniach: oprocentowanie w wysokości 6,50% w skali roku, całkowita kwota kredytu w wysokości 13 100 PLN, umowa zawarta w dniu 21.01.2021 r. na okres 25 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne, spłaty równe, płatne 20-go dnia każdego miesiąca, wysokość rat 561,60 PLN; ostatnia rata w kwocie 561,46 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 1 699,86 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 939,85 PLN, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 655 PLN, opłata za rozpatrzenie wniosku 30 PLN oraz prowizja za prowadzenie ROR przez 25 m-cy – 75 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 14 799,86 PLN.

Kredyt hipoteczno-konsumpcyjny

od 8,74% do 19,00%
RRSO: 9,39%

Do obliczenia RRSO przyjęto: oprocentowanie zmienne 8,48% w skali roku w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 5,79% (data wyceny 25.04.2022 r.) oraz marża 2,69%, kwotę kredytu 203.000 PLN, okres kredytowania 16 lat tj. 192 miesiące, prowizję od udzielonej kwoty kredytu: 3.451 PLN; opłatę za rozpatrzenie wniosku: 300 PLN, opłatę za ustanowienie hipoteki: 200 PLN, PCC od ustanowienia hipoteki: 19 PLN, opłatę za wykreślenie hipoteki: 100 PLN, opłatę za wycenę rzeczoznawcy: 500 PLN. Ubezpieczenie nieruchomości zawarte za pośrednictwem banku płatne 16 razy co 12 miesięcy: łącznie 3.696 PLN. Całkowita kwota do zapłaty 379.736,24 PLN płatna w 192 ratach miesięcznych annuitetowych (równych): 191 rat w kwocie 1.934,75 PLN oraz ostatnia rata wyrównująca w kwocie 1.932,99 PLN. Całkowity koszt kredytu to 176.736,24 PLN.

Kredyt odnawialny w Koncie Osobistym

19,00%
RRSO: 11,47%

RRSO wynosi 11,47% i zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (limitu) w ROR w wysokości 9 000 PLN, oprocentowanie zmienne w wysokości 10,50% w skali roku, umowa zawarta w dniu 29.12.2021 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne ostatniego dnia każdego miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 978,42 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 942,42 PLN, prowizja za udzielenie limitu w wysokości 0 PLN, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania w wysokości 3 PLN miesięcznie, opłata za rozpatrzenie wniosku 0 PLN, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 9 978,42 PLN.

Kredyt gotówkowy zabezpieczony lokatą

6,95%
RRSO: 8,37%

RRSO zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w wysokości 19 300 PLN, umowa zawarta w dniu 21.01.2021 r. na okres 33 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne, spłaty równe, płatne do 20 dnia każdego miesiąca, wysokość raty 639,70 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 2 226,16 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 1 810,16 PLN, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 386 PLN oraz opłata za rozpatrzenie wniosku 30 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 21 526,16 PLN.

Kredyt mieszkaniowy

od 7,74% do 19,00%
RRSO: 9,01%

Do obliczenia RRSO przyjęto: oprocentowanie zmienne 8,19% w skali roku w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 5,79% (data wyceny 25.04.2022 r.) oraz marża 2,4%, kwotę kredytu 408.000 PLN, okres kredytowania 18 lat tj. 216 miesięcy, prowizję od udzielonej kwoty kredytu: 6.528 PLN; opłatę za rozpatrzenie wniosku: 300 PLN, opłatę za ustanowienie hipoteki: 200 PLN, PCC od ustanowienia hipoteki: 19 PLN, opłatę za wykreślenie hipoteki: 100 PLN, opłatę za wycenę rzeczoznawcy: 985 PLN. Ubezpieczenie nieruchomości zawarte za pośrednictwem banku płatne 18 razy co 12 miesięcy: łącznie 9.450 PLN. Całkowita kwota do zapłaty 798.652,63 PLN płatna w 216 ratach miesięcznych annuitetowych (równych): 215 rat w kwocie 3.616,07 PLN oraz ostatnia rata wyrównująca w kwocie 3.615,58 PLN. Całkowity koszt kredytu to 390.652,63 PLN.

Kredyt w rachunku karty kredytowej BPS VISA Credit

19,00%
RRSO: 10,47%

Przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 11.000 PLN zostanie uruchomiony w dniu 30.09.2020 r., zadłużenie zostanie spłacone w ciągu 36 miesięcy, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy, a minimalna wysokość spłaty wynosi 3,00% (min. 40 PLN). Termin spłaty minimalnej kwoty podawany jest w zestawieniu operacji – w dniu zawarcia umowy jest to 28 dzień każdego miesiąca. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 13.376 PLN. Klient poniesie koszt opłaty za użytkowanie karty kredytowej w kwocie 54 PLN tylko jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniesie mniej niż 6.600 PLN w okresie 12-miesięcznym w roku poprzednim.

RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Oprocentowanie podane w skali roku. Dane na dzień 09.06.2022 r.

Do góry

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version