Tani Kredyt

od 4,99% do 8,49%
RRSO: 17,99%

RRSO wynosi 17,99% w skali roku i zostało wyliczone przy następujących założeniach: oprocentowanie w wysokości 7,20% w skali roku, całkowita kwota kredytu w wysokości 13 100 PLN, umowa zawarta w dniu 21.01.2021 r. na okres 25 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne, spłaty równe, płatne do 20 dnia każdego miesiąca, wysokość raty 565,74 PLN, ostatnia rata – 565,66 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 2 252,42 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 1 043,42 PLN, prowizja za udzielenie kredytu 1 179 PLN, prowizja za rozpatrzenie wniosku 30 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę przy powyższych założeniach wynosi 15 352,42 PLN.

Tani Kredyt z ubezpieczeniem

od 4,99% do 8,49%
RRSO: 15,66%

RRSO wynosi 15,53% w skali roku i zostało wyliczone przy następujących założeniach: oprocentowanie w wysokości 7,20% w skali roku, całkowita kwota kredytu w wysokości 19 400 PLN, umowa zawarta w dniu 22.01.2021 r. na okres 35 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne, spłaty równe, płatne do 21 dnia każdego miesiąca, wysokość raty 616,05 PLN, ostatnia rata – 616,20 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 4 102,90 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 2 161,90 PLN, prowizja za udzielenie kredytu 1 358 PLN, opłata za rozpatrzenie wniosku 30 PLN, prowizja za prowadzenie rachunku za cały okres kredytowania 105 PLN oraz koszt ubezpieczenia w całym okresie kredytowania 448 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 23 502,90 PLN.

Kredyt dla Stałych Klientów

8,00%
RRSO: 12,92%

RRSO zostało wyliczone przy następujących założeniach: oprocentowanie w wysokości 6,50% w skali roku, całkowita kwota kredytu w wysokości 13 100 PLN, umowa zawarta w dniu 21.01.2021 r. na okres 25 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne, spłaty równe, płatne 20-go dnia każdego miesiąca, wysokość rat 561,60 PLN; ostatnia rata w kwocie 561,46 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 1 699,86 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 939,85 PLN, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 655 PLN, opłata za rozpatrzenie wniosku 30 PLN oraz prowizja za prowadzenie ROR przez 25 m-cy – 75 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 14 799,86 PLN.

Kredyt hipoteczno-konsumpcyjny

od 3,30% do 9,50%*
RRSO: 4,65%

* Oprocentowanie nominalne uzależnione jest od stopy redyskonta NBP. Sposób obliczania oprocentowania jest następujący: stopa redyskonta NBP + marża Banku 2,00 do 8,20 p.p.

Do obliczenia RRSO przyjęto: oprocentowanie nominalne 4,19% w skali roku, kwotę kredytu 215 000 PLN na okres kredytowania 192 miesięcy, prowizję od udzielonej kwoty kredytu: 2 795 PLN, opłatę za rozpatrzenie wniosku: 300 PLN, opłatę za ustanowienie hipoteki: 200 PLN, PCC od ustanowienia hipoteki: 19 PLN, opłatę za wykreślenie hipoteki: 100 PLN. Ubezpieczenie nieruchomości płatne 16 razy co 12 miesięcy: łącznie 2800 PLN. Raty miesięczne równe w wysokości 1538,48 PLN. Ostatnia rata wyrównująca wyniesie 1538,13 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 86 601,81 PLN, w tym koszt odsetek w wysokości 80 387,81 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 301 601,81 PLN.

Kredyt odnawialny w Koncie Osobistym

9,50%
RRSO: 12,04%

RRSO zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (limitu) w ROR w wysokości 5 000 PLN, oprocentowanie zmienne w wysokości 7,20% w skali roku, umowa zawarta w dniu 21.01.2021 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne ostatniego dnia każdego miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 605 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 389 PLN, prowizja za udzielenie limitu w wysokości 150 PLN, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania w wysokości 3 PLN miesięcznie, opłata za rozpatrzenie wniosku 30 PLN, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 5 605 PLN.

Kredyt gotówkowy zabezpieczony lokatą

6,45%
RRSO: 8,37%

RRSO zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w wysokości 19 300 PLN, umowa zawarta w dniu 21.01.2021 r. na okres 33 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne, spłaty równe, płatne do 20 dnia każdego miesiąca, wysokość raty 639,70 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 2 226,16 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 1 810,16 PLN, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 386 PLN oraz opłata za rozpatrzenie wniosku 30 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 21 526,16 PLN.

Kredyt mieszkaniowy

od 2,30% do 9,50%*
RRSO: 4,78%

* Oprocentowanie nominalne uzależnione jest od stopy redyskonta NBP. Sposób obliczania oprocentowania jest następujący: stopa redyskonta NBP + marża Banku 1,00 do 8,20 p.p.

Do obliczenia RRSO przyjęto: oprocentowanie nominalne 4,25% w skali roku, kwotę kredytu 231.000 PLN na okres kredytowania 144 miesięcy, prowizję od udzielonej kwoty kredytu: 3.003 PLN; opłatę za rozpatrzenie wniosku: 300 PLN, opłatę za ustanowienie hipoteki: 200 PLN, PCC od ustanowienia hipoteki: 19 PLN, opłatę za wykreślenie hipoteki: 100 PLN. Ubezpieczenie nieruchomości płatne 12 razy co 12 miesięcy: łącznie 2.244 PLN. Raty miesięczne równe w kwocie 2 050,01 PLN. Ostatnia rata wyrównująca wyniesie 2 049,47 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 70 066,90 PLN, w tym koszt odsetek w wysokości 64 200,90 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 301 066,90 PLN.

Kredyt w rachunku karty kredytowej BPS VISA Credit

9,50%
RRSO: 10,47%

Przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 11.000 PLN zostanie uruchomiony w dniu 30.09.2020 r., zadłużenie zostanie spłacone w ciągu 36 miesięcy, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy, a minimalna wysokość spłaty wynosi 3,00% (min. 40 PLN). Termin spłaty minimalnej kwoty podawany jest w zestawieniu operacji – w dniu zawarcia umowy jest to 28 dzień każdego miesiąca. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 13.376 PLN. Klient poniesie koszt opłaty za użytkowanie karty kredytowej w kwocie 54 PLN tylko jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniesie mniej niż 6.600 PLN w okresie 12-miesięcznym w roku poprzednim.

RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Oprocentowanie podane w skali roku. Dane na dzień 04.11.2021 r.

Do góry

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version