Karta umożliwia dokonywanie następujących transakcji

  • płatności zbliżeniowe do 100 zł, bez użycia kodu PIN (dla zwiększenia bezpieczeństwa, losowo wybrane przez system transakcje do tej kwoty i wszystkie powyżej 100 zł wymagają podania kodu PIN)
  • płatności bezgotówkowe za towary i usługi w placówkach, oznaczonych logiem VISA, w tym dokonywanie transakcji zbliżeniowych;
  • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych logiem VISA;
  • płatności dokonywane na odległość, bez fizycznego użycia karty, np. poprzez Internet, pocztę, telefon;
  • wypłaty gotówki w ramach usługi cash back u akceptantów świadczących taką usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Przy użyciu karty VISA payWave możesz sprawdzić wysokość wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę oraz dokonać zmiany numeru PIN. Będąc Użytkownikiem karty VISA payWave masz możliwość dokonywania awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku utraty karty podczas pobytu za granicą.

Teraz wydanie karty, oraz płatności kartą w kraju i za granicą, są bezpłatne.

Wypłata gotówki we wskazanych bezpłatnych bankomatach Grupy BPS i Planet Cash, których pełna lista znajduje się tutaj, również jest darmowa.

 

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty należy niezwłocznie zastrzec kartę:

  • telefonicznie pod numerem +48 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart),
  • telefonicznie poprzez Infolinię Banku BPS S.A. tel 86 215-50-50 (serwis Banku BPS S.A. jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu),
  • w portalu Kartosfera,
  • lub w dowolnej placówce Banku.
Bank przejmuje odpowiedzialność za transakcje dokonane kartą zgubioną lub skradzioną już od momentu zgłoszenia jej zastrzeżenia przez Użytkownika!

Do góry

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version