Karta umożliwia dokonywanie następujących transakcji:

  • płatności bezgotówkowe za towary i usługi w placówkach, oznaczonych logiem VISA.
  • płać kartą zbliżeniowo za zakupy do 100 zł – szybciej niż gotówką, bez użycia kodu PIN. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, losowo wybrane przez system transakcje do tej kwoty i wszystkie powyżej 100 zł wymagają podania kodu PIN
  • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych logiem VISA
  • płatności dokonywane na odległość, bez fizycznego użycia karty, np. poprzez Internet, pocztę, telefon, zegarek
  • wypłaty gotówki w ramach usługi cash back u akceptantów świadczących taką usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przy użyciu karty VISA Classic Debetowa możesz sprawdzić wysokość wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę oraz dokonać zmiany numeru PIN. Będąc Użytkownikiem karty VISA Classic masz możliwość dokonywania awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku utraty karty podczas pobytu za granicą.

Teraz użytkowanie karty oraz płatności kartą w kraju i za granicą, są bezpłatne. Wypłata gotówki we wskazanych bezpłatnych bankomatach Grupy BPS i Planet Cash, których pełna lista znajduje się tutaj, również jest darmowa.

Karta VISA Classic Debetowa została wycofana z oferty z dniem 18.01.2021 r. i nie jest możliwe wnioskowanie o wydanie nowej karty tego rodzaju. Dotychczasowe karty (wydane przed 18.01.2021 r.) po zakończeniu ich okresu ważności wznawiane są na niezmienionych zasadach.

 

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty należy niezwłocznie zastrzec kartę:

  • telefonicznie pod numerem +48 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart),
  • telefonicznie poprzez Infolinię Banku BPS S.A. tel 86 215-50-50 (serwis Banku BPS S.A. jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu),
  • w portalu Kartosfera,
  • lub w dowolnej placówce Banku.
Bank przejmuje odpowiedzialność za transakcje dokonane kartą zgubioną lub skradzioną już od momentu zgłoszenia jej zastrzeżenia przez Użytkownika!

Do góry

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version