1. Kierownik Działu Sprzedaży

Bank Spółdzielczy w Tychach poszukuje kandydata na stanowisko Kierownika Działu Sprzedaży.

Wymagania:

 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem sprzedaży,
 • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji kredytowej ze szczególnym uwzględnieniem kredytów dla klientów biznesowych,
 • kompetencje sprzedażowe (mile widziane udokumentowanie), zwłaszcza w zakresie budowania relacji z Klientami,
 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne),
 • umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:

 • poszukiwanie nowych rynków zbytu,
 • realizacja powierzonych planów sprzedaży,
 • zarządzanie zespołem sprzedaży,
 • utrzymywanie relacji z kluczowymi Klientami.

2. Pracownik Działu Obsługi Klienta

Bank Spółdzielczy w Tychach poszukuje kandydata na stanowisko Pracownika Działu Obsługi Klienta (Tychy, powiat bieruńsko – lędziński).

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie,
 • kompetencje sprzedażowe,
 • doświadczenie w obsłudze Klienta Biznesowego (mile widziane),
 • podstawowa wiedza z zakresu produktów bankowych oraz rynku finansowego,
 • ukierunkowanie na realizację zadań i osiąganie założonych celów,
 • profesjonalna postawa,
 • wysoka kultura osobista,
 • dobra organizacja czasu pracy.

Zakres obowiązków:

 • aktywne pozyskiwanie Klienta Biznesowego i Detalicznego,
 • sprzedaż produktów bankowych i realizacja określonych planów sprzedażowych,
 • obsługa gotówkowa Klientów oddziału,
 • dbanie o zachowanie najwyższych standardów obsługi Klienta,
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy,
 • budowanie, utrzymywanie i rozwijanie wysokiego poziomu satysfakcji Klienta.

3. Specjalista ds. Administracyjno-Kadrowych

Bank Spółdzielczy w Tychach poszukuje kandydata na stanowisko Specjalista ds. Administracyjno-Kadrowych.

Wymagania:

 • obsługa biura w zakresie spraw administracyjnych i kadrowych
 • rejestracja czasu pracy
 • nadzór nad dokumentacją personalną pracowników w zakresie umów, badań lekarskich, szkoleń BHP, urlopów i zwolnień lekarskich
 • obsługa faktur
 • zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą
 • zamawianie materiałów biurowych oraz wybranych akcesoriów/części
 • realizacja innych, bieżących zadań administracyjno-biurowych zlecanych przez przełożonych.

Poszukujemy kandydatów:

 • z doświadczeniem min. 1 rok w pracy na podobnym stanowisku
 • z wykształceniem minimum średnim lub wyższym (preferowane kierunki: rachunkowość, finanse, ekonomia, zarządzanie)
 • ze znajomością: zagadnień księgowych, podatkowych, obiegu dokumentów, podstaw prawa pracy, ubezpieczeń społecznych
 • dobrze zorganizowanych, metodycznych, rzetelnych w działaniu, odpowiedzialnych
 • komunikatywnych i potrafiących pracować w zespole
 • ze znajomością pakietu MS Office i urządzeń biurowych.

4. Pracownik Działu Kredytów – Analityk kredytowy

Bank Spółdzielczy w Tychach poszukuje kandydata na stanowisko Analityka kredytowego.

Wymagania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie w analizie kredytowej podmiotów gospodarczych,
 • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji kredytowej oraz dokumentów prawnych zabezpieczeń,
 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne lub prawnicze),
 • kompetencje sprzedażowe (mile widziane udokumentowanie), zwłaszcza w zakresie budowania relacji z Klientami,
 • umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:

 • funkcja opiekuna Klienta (w zakresie pozyskania transakcji, jak również obsługi w okresie trwania współpracy),
 • całościowe opracowywanie transakcji kredytowych podmiotów gospodarczych (analiza kredytowa, dokumentacja kredytowa, dokumentacja prawnych zabezpieczeń).

5. Pracownik ds. Archiwum ½ etatu

Bank Spółdzielczy w Tychach poszukuje kandydata na stanowisko Pracownik ds. Archiwum.

Wymagania:

 • Prowadzenie i obsługa archiwum bankowego;
 • Przejmowanie właściwie opracowanej dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych;
 • Przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej pełnej ewidencji;
 • Wycofywanie akt z ewidencji archiwum zakładowego;
 • Znajomość stosowanych w jednostce systemów kancelaryjnych oraz przepisów kancelaryjno-archiwalnych i regulacji ogólnie obowiązujących dotyczących postępowania z dokumentacją.

Poszukujemy kandydatów:

 • z doświadczeniem min. 1 rok w pracy na podobnym stanowisku,
 • z wykształceniem minimum średnim,
 • ze znajomością zagadnień związanych z obsługą archiwum oraz obiegiem dokumentów,
 • dobrze zorganizowanych, rzetelnych w działaniu, odpowiedzialnych, komunikatywnych i potrafiących pracować w zespole,
 • z podstawową znajomością pakietu MS Office i urządzeń biurowych.

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) osobiście do Sekretariatu w Centrali Banku w Tychach przy ul. Damrota 41 lub o przesłanie ich na adres: sekretariat@bstychy.com.pl

Prosimy o dołączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Tychach dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji. Wyrażam/Nie wyrażam (właściwe skreślić) zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji. Zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej na stronie https://www.bstychy.com.pl/kariera/


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W REKRUTACJI PRACOWNICZEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH, Damrota 41 43-100 Tychy, tel. +48 323248344, e-mail sekretariat@bstychy.com.pl

jest Administratorem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych (dalej: „dane osobowe”) w związku ze zgłoszeniem udziału w procesie rekrutacji pracowniczej, organizowanej przez Administratora. Administrator decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 4 maja 2016 r.; dalej: „RODO”).

Administrator informuje, że:

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług (podstawa prawna z art. 6 ust 1 lit. b RODO), a także – w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana takiej zgody – dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, zmierzających do zawarcia ww. umów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ponadto, dane osobowe mogą być przetwarzane w procesie rekrutacyjnym w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, jeżeli z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynika, że dla przetwarzania określonych danych udostępnionych fakultatywnie przez Panią/Pana, taka zgoda jest wymagana (podstawa z art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, Administrator może przetwarzać dane osobowe w celach wynikających z jego prawnie uzasadnionych interesów – prowadzenia postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: inspektorod@bstychy.com.pl oraz za pośrednictwem numeru telefonu 323248344 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż w okresie realizacji celów, określonych powyżej, a po tym czasie mogą być przetwarzane jeżeli z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynikać będzie obowiązek dłuższego przetwarzania tych danych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale – w zakresie określonym przepisami kodeksu pracy – konieczne do tego, aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych nie jest konieczne i nie będzie mieć wpływu na wynik rekrutacji. W szczególności nie jest konieczne podanie danych osobowych, w odniesieniu do których zachodzi wymóg uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom i organom, jeżeli są uprawnione do ich pozyskiwania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
 7. W zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.
 8. Na zasadach określonych w RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Ponadto, na zasadach określonych w RODO, w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Do góry

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version