Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty Banku Spółdzielczego w Tychach są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Oznacza to, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny – w razie upadłości banku – wypłaca Klientom środki gwarantowane. Gwarancjami Funduszu objęte są środki pieniężne o równowartości w złotych do 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w Banku BPS S.A. Jeżeli deponent posiada wspólny rachunek z inną osobą, limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie. W przypadku rachunków powierniczych, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku. Więcej informacji tutaj.

 

System Ochrony Zrzeszenia BPS (IPS)

IPS (Institutional Protection Scheme) jest nowym systemem ochrony płynności finansowej i wypłacalności banków spółdzielczych w nim zrzeszonych. Członkostwo Banku Spółdzielczego w Tychach w IPS stanowi dodatkową gwarancję bezpieczeństwa. System Ochrony Zrzeszenia BPS tworzy 293 banków spółdzielczych i Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w grudniu 2015 roku System Ochrony Zrzeszenia BPS. Decyzja Komisji to początek drogi w budowaniu solidarnościowego systemu gwarancji i wsparcia banków spółdzielczych. Jest to powrót do idei spółdzielczości w wymiarze grupy banków, które tworzą mechanizm monitorowania ewentualnych zagrożeń oraz solidarnie będą się wspierać w sytuacjach kryzysowych. Więcej informacji tutaj.

Do góry

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version