Zarząd Banku Spółdzielczego w Tychach, działając na podstawie § 37 ust. 3 i ust. 7 Statutu Banku uprzejmie informuje, że w dniach 24, 25 i 26 maja 2022 r., w Restauracji Rapsodia w Tychach przy ul. Damrota 66, odbędą się Zebrania Grup Członkowskich Udziałowców Banku Spółdzielczego w Tychach.

 • W dniu 24 maja o godzinie 15.00 rozpocznie się Zebranie dla Członków Grupy I (Tychy) – członkowie mający miejsce zamieszkania/siedzibę w Tychach oraz nazwisko/nazwę rozpoczynające się od liter A do Mi
 • W dniu 25 maja o godzinie 15.00 rozpocznie się Zebranie dla Członków Grupy II (Tychy
  i Bieruń) – członkowie mający miejsce zamieszkania/siedzibę w Tychach oraz nazwisko/nazwę rozpoczynające się od liter Ml do Ż, a także wszyscy członkowie mający miejsce zamieszkania/siedzibę w Bieruniu
 • W dniu 26 maja o godzinie 15.00 rozpocznie się Zebranie dla Członków Grupy III (pozostałe miejscowości) – wszyscy członkowie mający miejsce zamieszkania/siedzibę w innych miejscowościach niż Tychy i Bieruń

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Tychach informuje, że Zebranie Grupy Członkowskiej zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu.

 

Porządek Zebrania Grupy Członkowskiej:

 1. Otwarcie
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Informacja Zarządu z działalności Banku za rok 2021, przedstawienie sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku.
 6. Informacja Rady Nadzorczej za rok 2021.
 7. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzednich Zebrań Grup Członkowskich.
 8. Zapoznanie się z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny stosowania w Banku „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych KNF”.
 9. Rozpatrzenie spraw, które będą przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli.
 10. Dyskusja oraz zgłoszenie wniosków, postulatów, uwag i opinii.
 11. Głosowanie w sprawie zgłoszonych wniosków, postulatów, uwag i opinii.
 12. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.

 

W placówkach Banku oraz na niniejszej stronie dostępny jest Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Tychach.

 

Zapraszamy serdecznie

Do góry

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version