Realizując wymóg wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniający rozporządzenie nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty, Bank Spółdzielczy w Tychach uprzejmie informuje, że począwszy od dnia 19 kwietnia 2021 roku wdraża funkcjonalność polegającą na informowania za pośrednictwem SMS Klientów Banku posiadających karty o łącznych opłatach, jakie Bank pobiera za przeliczenie waluty przy dokonywaniu transakcji kartą w innej unijnej walucie niż waluta rachunku.

Opłata będzie wyrażona jako wartość procentowa marży stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny.
Wiadomość SMS Bank prześle na numer telefonu wskazany przez klienta w Banku.

Do góry

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version