Dodatkowe informacje dla kandydatów na członków Rady Nadzorczej

 

W związku z zaplanowanym na najbliższym posiedzeniu Zebrania Przedstawicieli wyborem składu Rady Nadzorczej Banku na kolejną kadencję, informujemy, co następuje.

Wybór członka Rady Nadzorczej musi zostać poprzedzony oceną jego odpowiedniości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wiążącymi wytycznymi organów nadzorczych. W tym celu opracowany został projekt nowej „Procedury dokonywania ocen odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tychach, jej członków i kandydatów na członków”; treść tego projektu wraz z propozycją formularza oceny indywidualnej pierwotnej można pobrać tutaj.

Prosimy, aby w miarę możliwości wypełnić formularz oceny odpowiedniości oraz zebrać wymagane dokumenty z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą Zebrania Przedstawicieli, a następnie skonsultować ich treść z wyznaczonym pracownikiem Banku (po uprzednim umówieniu spotkania z sekretariatem). Dzięki temu czynności związane z oceną odpowiedniości kandydatów będą mogły zostać przeprowadzone w trakcie Zebrania szybciej i bardziej efektywnie. Wypełniania formularza prosimy dokonywać elektronicznie oraz zachować uzupełniony plik.

W Banku powołany został zespół pracowników wspomagających proces oceny odpowiedniości, więc w razie jakichkolwiek wątpliwości, uwag lub trudności z wypełnieniem formularza, prosimy o kontakt z sekretariatem, celem uzyskania niezbędnej pomocy w związku z zamiarem kandydowania do Rady Nadzorczej.

W celu zapewnienia należytego wypełnienia formularza oceny odpowiedniości oraz zgromadzenia niezbędnych dokumentów (potwierdzających wykształcenie, umiejętności i doświadczenie zawodowe, a także niekaralność), zapraszamy zainteresowane osoby do wzięcia udziału w fakultatywnym spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w Centrali Banku 14 czerwca o godz. 10:00. W razie braku możliwości uczestniczenia w spotkaniu w tym terminie, zapraszamy do Centrali Banku 21 czerwca o godz. 10:00. Prosimy zabrać ze sobą dokumenty takie jak dyplomy ukończenia studiów lub (w razie braku posiadania wykształcenia wyższego) szkoły średniej, dyplomy/zaświadczenia potwierdzające odbycie szkoleń lub kursów, świadectwa pracy, referencje, inne dokumenty potwierdzające kompetencje istotne w ramach przeprowadzanej oceny odpowiedniości.

Zaświadczenie o niekaralności można pozyskać samodzielnie albo zrobi to Bank w razie udzielenia wyznaczonemu pracownikowi stosownego upoważnienia do pobrania tego dokumentu z sądu.

Do góry

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version