Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tychach

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Tychach zaprasza na Zebranie Przedstawicieli, które rozpocznie się 28.06.2022 r. o godzinie 12:00 w Restauracji „Polonez” w Tychach ul. Browarowa 1. Jeżeli realizacja porządku obrad nie będzie możliwa w całości w dniu 28.06.2022 r. (ze względu na konieczność przeprowadzenia  prawidłowej procedury weryfikacji kandydatów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tychach), posiedzenie Zebrania Przedstawicieli zostanie przerwane i będzie kontynuowane następnego dnia (29.06.2022 r.) o godzinie 16:00.

Na podstawie § 23 ust. 4 zdanie pierwsze Statutu Banku wskazujemy, że w przypadku obecności we wskazanym terminie mniejszej liczby uprawnionych do głosowania niż 50%, Zebranie Przedstawicieli rozpocznie się 28.06.2022 r. o godzinie 12:30 i będzie ono mogło obradować oraz podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych członków.

Proponowany Porządek obrad Zebrania Przedstawicielikliknij, by się zapoznać.

 

Projekty uchwał (z załącznikami) jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli, roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania, sprawozdanie z wykonania uchwał ostatniego Zebrania Przedstawicieli oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli, zostały wyłożone do wglądu w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Tychach, ul. Damrota 41. Ze względów organizacyjnych, prosimy w miarę możliwości o wcześniejsze umówienie terminu przeglądania ww. dokumentów pod numerem tel. 323248344 lub mailem na adres sekretariat@bstychy.com.pl.

Ponadto na stronie internetowej Banku https://www.bstychy.com.pl/aktualnosci/ zostaną zamieszczone w dniu 07 czerwca br. dodatkowe informacje dla zainteresowanych, związane z wyborem członków Rady Nadzorczej, w tym treść projektu Procedury dokonywania ocen odpowiedniości wraz z formularzem oceny indywidualnej pierwotnej i wykazem dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny kandydatów na członków Rady Nadzorczej, a także miejsce i termin (fakultatywnego) spotkania organizacyjnego dla kandydatów.

Do góry

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version