Logując się na stronę bankowości internetowej należy każdorazowo:

- sprawdzić czy logowanie odbyło się faktycznie na stronę internetową banku;

- upewnić się czy logowanie odbyło się na prawidłowy adres (https://e.bstychy.com.pl/);

- sprawdzić czy strona, na którą nastąpiło logowanie jest odpowiednio zabezpieczona przez połączenie szyfrowane (świadczy o tym adres witryny rozpoczynający się od "https://" oraz symbol zamkniętej kłódki);

- upewnić się czy strona jest zabezpieczona odpowiednim certyfikatem wystawionym dla domeny *.bstychy.com.pl.


Ponadto:

- Bank nigdy nie prosi o podanie hasła jednorazowego podczas logowania ani bezpośrednio po zalogowaniu;

- Bank nigdy nie prosi o zainstalowanie na telefonie klienta żadnego oprogramowania.


Przypominamy również zasady bezpieczeństwa korzystania z bankowości elektronicznej:

- nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do banku;

- nie należy odpowiadać na żadne wiadomości e-mail dotyczące weryfikacji danych (np. identyfikatora, hasła) lub innych ważnych informacji - Bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej;

- zawsze przed logowaniem należy sprawdzić, czy adres strony Banku to https://e.bstychy.com.pl/ i wyświetla się ikona kłódki;

- przed potwierdzeniem operacji należy uważnie przeczytać SMS z kodem, aby upewnić się, że dotyczy on właściwego przelewu oraz czy numer rachunku na który wysyłane są środki jest zgodny z Państwa zleceniem;

- należy unikać przeklejania numerów rachunków (to jest używania funkcji: kopiuj/wklej, ctrl+c/ ctrl+v), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń;

- nie wolno udostępniać innym osobom nazwy użytkownika oraz hasła;

- należy cyklicznie zmieniać hasło;

- należy unikać logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach internetowych, u znajomych);

- należy posiadać zainstalowane oprogramowanie antywirusowe i dbać o aktualizację programu antywirusowego, oprogramowania przeglądarki oraz systemu operacyjnego;

- instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze należy zachować szczególną ostrożność, a w szczególności nie należy instalować albo uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych;

- należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia - Wyloguj;

- w przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej, należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem.


Zdarzenia podejrzane:

- dostajesz wiadomości SMS z kodem jednorazowym w sytuacji, gdy nie wykonywałeś czynności wymagających podania takiego kodu

- pojawienie się komunikatu "Proszę czekać" po podaniu loginu i hasła podczas logowania do systemu

 

Zalecamy Klientom, którzy korzystają z list haseł TAN do autoryzacji transakcji, zmianę sposobu autoryzacji na wiadomości SMS.

» Aktualności
7 września 2018 r.
Wkrótce nowa strona internetowa Banku
 Facebook |   RSS |   Mapa serwisu |  Kariera |  Zastrzeżenia prawne |  Polityka prywatności |  SWIFT: POLUPLPR |  Infolinia: 32 324 83 33
Serwis należy do Banku Spółdzielczego w Tychach | Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2010