Zarząd Banku Spółdzielczego w Tychach, działając na podstawie § 37 ust. 3 i ust. 7 Statutu Banku uprzejmie informuje, że:

- Zebranie Grupy Członkowskiej nr I (członkowie z Tychów) odbędzie się w dniu 15 maja 2018 r. o godz.15:30 w kawiarni „Rapsodia” w Tychach przy ul. Damrota 66,

- Zebranie Grupy Członkowskiej nr II (członkowie spoza Tychów), odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r. o godz.15:30 w kawiarni „Rapsodia” w Tychach przy ul. Damrota 66.

 

Jednocześnie Zarząd Bank Spółdzielczego w Tychach informuje, że Zebranie Grupy Członkowskiej zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu.

 

Porządek Zebrania Grupy Członkowskiej.

1. Otwarcie.

2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej oraz Komisji skrutacyjnej.

3. Informacja Zarządu z działalności Banku za rok 2017.

4. Informacja Rady Nadzorczej za rok 2017.

5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli i wniosków z poprzedniego Zebrania Grup Członkowskich.

6. Rozpatrzenie spraw, które będą przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli.

7. Dyskusja.

8. Wybór delegatów na Zebranie Przedstawicieli.

9. Podjęcie uchwał i wniosków.

» Aktualności
7 września 2018 r.
Wkrótce nowa strona internetowa Banku
 Facebook |   RSS |   Mapa serwisu |  Kariera |  Zastrzeżenia prawne |  Polityka prywatności |  SWIFT: POLUPLPR |  Infolinia: 32 324 83 33
Serwis należy do Banku Spółdzielczego w Tychach | Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2010